Địa chỉ nhà phân phối sơn Kanto tại Thanh Oai Hà Nội – 0979112215