Thi công phòng karaoke cổ điển tại Bến Cát Bình Dương – 0919507008