Phân phối điện máy chính hãng tại Diễn Châu Nghệ An – 01689038456