Địa chỉ sửa chữa phụ tùng xe cơ giới tại Pleiku Gia Lai – 01668464440