Địa chỉ phân phối máy năng lượng mặt trời tại Hải Phòng – 0904942986