Xây dựng hệ thống làm mát tại Biên Hòa Đồng Nai – 0989076879