Thi công hàm kết cấu sắt inox tại Bắc Ninh – 0338011899