Thi công đắp hoa văn đền chùa tại Hoài Đức Hà Nội – 0979262629