Địa chỉ vật liệu xây dựng tại Phan Thiết Bình Thuận – 0904482850