Author Archives: admin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm, việc làm tháng 10 tại Đà Nẵng - THV - ngày 01/10/2017 đến hết tháng 10/2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn!...
0 Comments | Posted By
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm, việc làm tháng 9 tại Đà Nẵng - THV - ngày 01/09/2018 đến hết tháng 9/2018 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn!...
0 Comments | Posted By
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm, việc làm tháng 8 tại Đà Nẵng - THV - ngày 01/08/2017 đến hết tháng 8/2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn!...
0 Comments | Posted By
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm, việc làm tháng 7 tại Đà Nẵng - THV - ngày 01/07/2017 đến hết tháng 7/2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn!...
0 Comments | Posted By
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm, việc làm tháng 6 tại Đà Nẵng - THV - ngày 01/06/2017 đến hết tháng 6/2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn!...
0 Comments | Posted By
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trung tâm tuyển dụng việc làm nhanh, lương cao tại Đà Nẵng - THV - ngày 23/05/2018 đến tháng 06/2018 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THƯƠNG HIỆU VIỆT        Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng công ty. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên văn phòng vào các vị trí: Kỹ Thuật IT, Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Marketing tại Đà Nẵng Chúng tôi cần bạn! YÊU CẦU...
0 Comments | Posted By